BŁYSKAWICZNA WYSYŁKA

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

   

 

I.  WSTĘP

 

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę KRM WEAR z siedzibą we Włocławku za pośrednictwem sklepu internetowego z polską odzieżą sportową działającego pod nazwą pos.sklep.pl zwanego dalej "sklepem internetowym".

 

2. Dane osobowe Klientów zarejestrowanych na stronie pos.sklep.pl przetwarzane są przez firmę KRM  WEAR jako administratora. , zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt. 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej. Firma KRM WEAR jako administrator tych danych dba o ich pełne bezpieczeństwo Dane  naszych klientów są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

3. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (np. adres IP, pliki Cookies) są przez KRM  WEAR wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją prowadzonego sklepu internetowego oraz służą jak najlepszej spersonalizowanej obsłudze naszych klientów poprzez zbieranie ogólnych statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

 

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego pos.sklep.pl i określa zasady dokonywania rejestracji, korzystania z konta sklepu,  dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu, składania zamówień w sklepie oraz zawierania umów sprzedaży towarów.

 

5. Informacje o produktach w sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu

 

6. KRM  WEAR dokłada wszelkich starań aby prezentacja  produktów w postaci zdjęć była na jak najlepszym poziomie i dawała jak najwięcej istotnych informacji o oferowanym towarze, niemniej jednak zależy ona także od możliwości technicznych  i ustawień sprzętu klienta (rozdzielczość monitora, ustawienia kolorów itp.).

 

 

 

II.  Zasady korzystania ze sklepu

 

1. KRM  WEAR umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w sklepie internetowym za pośrednictwem sieci Internet.

 

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między korzystającym ze sklepu internetowego („Klient”), a  firmą KRM  WEAR z siedzibą we Włocławku.

 

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)  wraz z dostawą towarów.

 

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 

5. Informacje  podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. KRM  WEAR zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, a w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. W takiej sytuacji KRM  WEAR podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

 

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

 

a)  Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

 

b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;

 

c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

 

 

 

III.  Zawarcie umowy sprzedaży

 

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jednej z dostępnych form:

 

a) na stronie sklepu pos.sklep.pl (on-line) całą dobę przez 7 dni w tygodniu,

 

b) telefonicznie, w godzinach pracy sklepu

 

c) pocztą elektroniczną w godzinach pracy sklepu.

 

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 

3. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.

 

4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

5. Klient może złożyć zamówienie jako gość bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu internetowego (tzw. zakupy bez rejestracji).

 

6. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 

7. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

 

8. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

 

9. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzone przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPLATY”) stanowi ofertę Klienta złożoną KRM  WEAR co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.

 

10. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą mail’ową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

 

11. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

 

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 

13. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

 

14. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

 

a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,

 

b) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

 

 

IV. Sposoby dostawy

 

1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 

2. Produkty pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są dostarczone za pośrednictwem firmy  kurierskiej INPOST.  Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

 

3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem na konto wskazane przez KRM  WEAR w trakcie składania zamówienia rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki).Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

 

4. Zamówienia o wartości powyżej 299,00 (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu) złotych ze wskazaniem miejsca odbioru zakupionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient – wysokość opłat - patrz tabela - o czym zostaje poinformowany także przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

 

KOSZTY WYSYŁKI - TABELA OPŁAT

SPOSÓB WYSYŁKI

FORMA PŁATNOŚCI

KOSZT WYSYŁKI

DARMOWA DOSTAWA

PACZKOMAT

PRZEDPŁATA NA KONTO

9,99

od 199zł

PACZKOMAT

PŁATNOŚĆ KARTĄ przy odbiorze towaru w paczkomacie

12,49

od 299zł

KURIER

PRZEDPŁATA NA KONTO

9,99

od 249zł

KURIER

POBRANIE - płatność kurierowi przy odbiorze towaru gotówką lub kartą płatniczą

14,99

od 299zł

 

 

 

5. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ale umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Szczegóły opłat za przesyłkę i sposób jej dostarczenia do wskazanego kraju uzgadniane są każdorazowo indywidualnie z klientem.   

 

 

 

V.   Ceny i metody płatności

 

1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana jest na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

 

2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT

 

3. Klient ma prawo wyboru następujących form płatności za zamówiony towar:

 

a) szybki przelew on line - przedpłata za pomocą platformy płatniczej przelewy24  na konto KRM  WEAR:

 

SGB   47 1610 1087 7403 1958 2000 0001  wskazane w czasie składania zamówienia

 

b) zwykły przelew bankowy przed dostawą na konto KRM  WEAR:

 

SGB   47 1610 1087 7403 1958 2000 0001  wskazane w czasie składania zamówienia

 

c) za pobraniem -  gotówką lub kartą płatniczą pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy

 

lub w przypadku wybrania przesyłki do paczkomatu - kartą płatniczą w terminalu paczkomatowym jeśli posiada on taką opcję.

 

d) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów oraz kosztów przesyłki możliwa jest jedynie w formie przedpłaty na konto bankowe wskazane przez KRM  WEAR

 

4. KRM WEAR zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.

 

 

 

VI.  Reklamacje

 

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić znajdujący się na stronie Sklepu formularz reklamacji i odesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą)  na adres: KRM  WEAR  87-800 Włocławek  ul.14-go P. Piechoty 6 lok.25 z dopiskiem „Reklamacja e-sklep”

 

2. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar. Reklamacji nie będą podlegać jakiekolwiek przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia) oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji KRM  WEAR możliwie najszybciej wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) , jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci kwotę zapłaconej ceny towaru na wskazany przez klienta numer konta bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią, co do niezasadności reklamacji.

 

5. Klient odbierając zamówioną przesyłkę w razie stwierdzenia uszkodzeń w opakowaniu bądź śladów prób jego otwarcia podczas transportu, zobowiązany jest w obecności kuriera zażądać sporządzenia protokołu szkody. Jest to niezbędne do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej dostarczającej zamówiony towar.

 

VII.   Zwroty, wymiany

 

1.    Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. 

 

       Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany, co oznacza, że w przypadku, gdy okaże się, iż zwrócony Towar posiada uszkodzenia, zabrudzenia, nosi ślady użytkowania lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne. 

 

Proponujemy odesłać towar w opakowaniu kartonowym, co zapobiegnie pognieceniu w czasie transportu i nie zmniejszy jego wartości handlowej.

 

2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć   pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pomocą udostępnionego na stronie Sklepu formularza (Reklamacje i zwroty), a następnie przesłać towar na adres: KRM  WEAR  87-800 Włocławek  ul.14-go P. Piechoty 6 lok.25 z dopiskiem „Zwroty e-sklep” na własny koszt i ryzyko. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu 14 dni w odniesieniu do konkretnych zwracanych towarów (np. paragon, faktura VAT). Pieniądze odeślemy możliwie najszybciej, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru, na podany przez Klienta w formularzu numer rachunku bankowego.

  Formularz zwrotu (pdf.)

3. KRM  WEAR jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.

 

4. Dopuszczamy możliwość wymiany towarów, w przypadku, gdy zamówiony rozmiar nie odpowiada klientowi lub z innych przyczyn. Przed odesłaniem towaru na wymianę niezbędny jest jednak kontakt z obsługą Sklepu - mailowy lub telefoniczny celem upewnienia się, co do możliwości wymiany na interesujący klienta rozmiar lub asortyment. Dopiero po uzgodnieniu z obsługą Sklepu co do możliwości wymiany, Klient może odesłać towar w stanie niezmienionym wraz z paragonem zakupu lub fakturą na własny koszt na wskazany adres: KRM  WEAR  87-800 Włocławek  ul.14-go P. Piechoty 6 lok.25 z dopiskiem „Wymiany e-sklep” Przy odesłaniu wymienionego towaru Klient zostanie obciążony kosztami pobrania w wysokości kosztów samej przesyłki. Czas reakcji na wymianę wynosi 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

 

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego 

 

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

 

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 

 

 

 

 

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: